WKR nu even niet!

De invoering van de nieuwe WKR (werkkostenregeling) begint wat weg te krijgen van een klucht. Door deze nieuwe en per 2011 ingevoerde regeling zou zonder veel administratieve problemen een vast percentage van de totale loonsom als onbelaste kostenvergoeding verstrekt kunnen worden. Daarnaast zouden bepaalde kosten ook nog onbelast vergoed kunnen worden.

De regeling kende een ruim overgangsrecht: gedurende een periode van drie jaar (2011, 2012 en 2013) zou men zowel voor de nieuwe als voor de oude regeling kunnen kiezen. Met de einddatum van het overgangsrecht in zicht begon het echter steeds duidelijker te worden dat Nederland nog niet klaar was voor de nieuwe regeling in 2014.

Daarom heeft Staatssecretaris Weekers besloten om na te gaan denken over verdere vereenvoudigingen van de WKR. Om die reden heeft hij ook het overgangsrecht nog met een jaar verlengd. De komende tijd zal er een (internet)consultatie gaan plaatsvinden, waarin werkgevers en werknemers hun standpunten kenbaar kunnen maken. Dit alles zou moeten uitmonden in concrete (wets)voorstellen in het Belastingplan 2014, zodat de vernieuwde WKR vanaf 1 januari 2015 in werking kan treden.