Wet Werk en Zekerheid aangenomen

De wet Werk en Zekerheid is op 10 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer.

De belangrijkste wijzigingen geven wij hieronder kort weer:

- Contracten voor bepaalde tijd mogen m.i.v. 1 juli 2015 nog maar twee jaren duren;
- Via payrolling kan de flexibele termijn nog wel langer zijn (toepassing CAO van de NBBU);
- Flexwerkers moeten ten minste 6 maanden uit dienst blijven voordat zij een nieuw contract voor bepaalde tijd kunnen 
  aangaan bij dezelfde werkgever (dat was 3 maanden);
- Er is geen proeftijd mogelijk bij contracten met een looptijd tot 6 maanden;
- U mag in kortlopende contracten geen concurrentiebeding meer opnemen;
- Er geldt een opzegtermijn (aanzeggen ontslag) van 1 maand bij contracten van 6 maanden of langer;
- Er geldt een opzegtermijn (aanzeggen ontslag) van 2 maanden bij contracten langer dan twee jaar.