Welke catalogusprijs auto moet ik aanhouden?

Belastingsoort(en):Loonbelasting
Bron/Instantie: Uitspraak Rechtbank Gelderland
Uitspraak :17-11-2015

X BV heeft aan haar enig werknemer mede voor privédoeleinden een auto ter beschikking gesteld. In deze procedure bestrijdt X BV de hoogte van de bijtelling privégebruik. Volgens de Inspecteur dient voor de bijtelling de officiële cataloguswaarde van de auto te worden gehanteerd. Deze bedraagt (volgens de site van de RDW) € 55.624.

X BV bepleit een waarde van € 47.635, zijnde de consumentenprijs inclusief BTW/BPM minus de kosten afleverklaar maken, zoals in de koopovereenkomst is vermeld. Het verschil tussen de werkelijk door haar betaalde prijs voor de auto en de officiële cataloguswaarde is zo groot dat dit in de weg staat aan toepassing van artikel 9 van de Wet BPM, aldus X BV.

Rechtbank Gelderland verwerpt het betoog van X BV. Doorslaggevend is de catalogusprijs die door de fabrikant of importeur aan de dealers is bekendgemaakt en waarvan aannemelijk is dat deze in dit geval € 55.624 bedraagt. Niet relevant is of de dealer de auto goedkoop heeft kunnen inkopen of deze om andere reden (en al dan niet met meerdere tegelijk) voor een lager bedrag te koop aanbiedt aan consumenten.

Voorts is vaste rechtspraak dat actiemodellen niet kunnen worden aangemerkt als afzonderlijke categorie waarvoor een afzonderlijke catalogusprijs kan worden gehanteerd.