Vrije bewijsleer BTW-privegebruik bij auto van de zaak

 

In de inkomstenbelasting geldt voor het bewijs van privégebruik auto van de zaak al de zogeheten vrije bewijsleer. Met zijn arresten van 21 april 2017 heeft de Hoge Raad ook voor de omzetbelasting de vrije bewijsleer geïntroduceerd voor het aantonen van privégebruik van de auto.

Als een ondernemer bij aanschaf van een auto alle btw heeft teruggevraagd, moet hij in het laatste tijdvak van het jaar voor het privégebruik btw afdragen. De correctie is de btw in de autokosten, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller bestaat uit de privékilometers en de noemer uit het totale aantal verreden kilometers. Kon de ondernemer geen goede administratie overleggen, dan volgde een correctie op basis van een forfaitaire regeling. Deze forfaitaire regeling van 2,7% of 1,5% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief btw en bpm) pakte soms ongunstig uit, maar zonder goede administratie accepteerde de Belastingdienst geen alternatieve berekeningswijze voor correctie btw privégebruik.

Op 21 april 2017 heeft de Hoge Raad ook voor de omzetbelasting de vrije bewijsleer geïntroduceerd. De ondernemer kan het privégebruik van de auto niet alleen met een sluitende administratie aantonen, maar ook met andere middelen. De Hoge Raad geeft als voorbeelden:

  • het wijzen op het zakelijke doel waarvoor de auto binnen de onderneming te gebruiken is;
  • het wijzen op de positie en werkzaamheden van de gebruiker van de auto;
  • vaststaande gegevens zoals het toegestane of daadwerkelijke privégebruik, bijvoorbeeld woon-werkverkeer;
  • statistische gegevens als deze op basis van hierboven genoemde argumenten bruikbaar zijn om het privégebruik van de auto te kunnen bepalen.

Is het zinvol om voor elke auto een goede administratie bij te (gaan) houden? Mr. Heleen Elbert geeft als ruwe indicatie de volgende vuistregel. Hoe hoger het privégebruik is, hoe minder zinvol het is om alternatief bewijs aan te leveren.

Tip: Vergeet niet dat u voor de IB de woon-/werkkilometers als zakelijk kunt aanmerken, maar dat deze kilometers voor de BTW als privékilometers worden aangemerkt.