Vastgoedexploitant had geen bijzondere kennis

Uitponden van een pand is niet zomaar te belasten als resultaat overige werkzaamheden. Er is pas sprake van meer dan normaal actief vermogensbeheer als er sprake is van  'bijzondere kennis' in plaats van 'kennis, ervaring en relaties', aldus Hof Arnhem-Leeuwarden.

Een vastgoedexploitant kocht privé samen met een bekende een pand dat volgens de verkoper een kantoor annex winkelpand was voor € 2.750.000. Via, via komt hij daarna in contact met een geïnteresseerde koper. Die koper biedt € 3.325.000. Deze koper had zowel naar prijs als naar bestemmingskarakter onderzoek gedaan en liet zijn BV beslag leggen op het transactieresultaat omdat er geen winkelbestemming was. Er werd geschikt voor een relatief klein bedrag van  € 35.000 per persoon. De inspecteur stelde dat de gemaakte winst op het pand resultaat uit overige werkzaamheden was, omdat sprake zou zijn van meer dan normaal vermogensbeheer. Ten onrechte oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden verwijzend naar een arrest van de Hoge Raad uit 2012. De inspecteur had niet hard kunnen maken dat er al tijdens de aankoop afspraken waren gemaakt tot wederverkoop voor een hoger bedrag, of dat er omstandigheden waren op grond waarvan bij belanghebbende ten tijde van de aankoop bijzondere kennis of wetenschap (en het oogmerk) bestond dat het pand met winst zou (kunnen) worden verkocht. Het hoger beroep van de inspecteur was ongegrond.

Wet: artikel 3.91, eerste lid, aanhef en onderdeel c, Wet IB 2001.