Regels voor publicatie van jaarrekeningen gewijzigd

Vanaf 1 juli 2016 wordt de mogelijkheid om jaarrekeningen op papier bij de Kamer van Koophandel aan te bieden voor publicatie beperkt. Vanaf die datum wordt digitale aanlevering via SBR geleidelijk verplicht voor de diverse rechtspersonen.

De verplichting voor digitale aanlevering van de publicatiestukken gaat het eerste gelden voor de kleinste rechtspersonen, te weten die in de bedrijfsklasse micro en klein. Deze rechtspersonen moeten publicatiestukken over het boekjaar 2016 al digitaal aanleveren. Publicatiestukken over het boekjaar 2015 mogen nog op papier worden aangeboden.

Rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot moeten de publicatiestukken over het boekjaar 2017 verplicht digitaal aanleveren. Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse groot gaat deze verplichting gelden voor de publicatiestukken over het boekjaar 2019.

Het RB zal binnenkort een uitgebreidere notitie publiceren over de wijze waarop digitale aanlevering kan plaats vinden bij de Kamer van Koophandel. Daarin wordt tevens aandacht besteed aan de mogelijkheid (en op termijn ook de verplichting) om kredietrapportages bij banken digitaal in te dienen.