Nieuwe wetgeving flexibele arbeidscontracten uitgesteld

 

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 18 februari 2014 besloten de wijziging van de zogenoemde 'ketenbepaling' met een jaar uit te stellen. Die wijziging houdt in dat werknemers niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract om te voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken. Deze wijziging gaat dus niet in op 1 juli 2014, maar op 1 juli 2015.

Tot 1 juli 2015 blijft dus de 'oude' regeling van kracht: u mag een werknemer maximaal drie arbeidscontracten aanbieden in een periode van drie jaar. Duurt de keten van arbeidscontracten langer dan drie jaar óf sluit u een vierde contract op rij, dan ontstaat automatisch (van rechtswege) een vast arbeidscontract. Ná een pauze van drie maanden kunt u dan weer een nieuwe keten (van drie contracten in drie jaar) starten. 

Er bestond vrees dat werkgevers anders de flexibele contracten reeds na twee jaar zouden beëindigen. Die vrees lijkt ons meer dan gegrond! Als het straks veel beter gaat met de economie dan is de kans op vroegtijdige beëindiging van de arbeidsverhouding veel geringer.