Nieuwe verplichte btw-verlegging

Om btw-fraude tegen te gaan kennen we in de omzetbelasting de zogeheten verleggingsregeling. Hierbij wordt het in rekening brengen van omzetbelasting verlegd van de leverancier naar de afnemer, die deze omzetbelasting niet alleen opvoert maar tegelijkertijd ook weer als voorbelasting aftrekt. De leverancier op zijn beurt moet op zijn rekening vermelden ‘omzetbelasting verlegd’.

Op deze wijze wordt de beruchte carrouselfraude een stuk lastiger. Vanaf 1 april 2013 geldt voor nieuwe categorieën goederen (verplicht!) de verleggingsregeling. Het gaat hierbij om mobiele telefoons, tablet pc’s, geïntegreerde schakelingen en spelcomputers. De wijziging is opgenomen in het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (art. 24ba Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968).

De nieuwe regeling geldt bij leveringen tussen in Nederland gevestigde ondernemers en – om overbodige administratieve werkzaamheden te voorkomen - vanaf een bedrag van € 10.000 per soort goed en per levering. Aan de regeling kan niet ontkomen worden door leveringen kunstmatig op te knippen. In dat geval worden de diverse leveringen voor het drempelbedrag als één levering gezien.