Hoop voor 30 % regeling

Een van de leuke dingen in het Nederlandse belastingrecht is de 30%-regeling. Op grond hiervan kunnen (kortgezegd) buitenlandse werknemers onder strikte voorwaarden een onbelaste vergoeding ontvangen, die maar liefst 30% van hun loon bedraagt. Niet verwonderlijk dat ‘gewone’ werknemers likkebaardend naar deze regeling kijken. Om het gebruik van de 30%-regeling niet al te gemakkelijk te maken, geldt vanaf 1 januari 2012 de eis dat een werknemer meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van de tewerkstelling in Nederland woonachtig was op een afstand van meer dan 150 kilometer van de grens van Nederland. Deze 150 kilometer-eis is vanaf het begin omstreden geweest. De eis zou discriminerend zijn en daarom in strijd met het Europese recht. De Hoge Raad heeft hierover vragen gesteld aan het Hof van Justitie. De Europese Commissie (EC) heeft het Hof nu laten weten van mening te zijn dat de eis een verboden belemmering oplevert van het vrije verkeer van werknemers.