Geldt de verlaagde bijtelling nog na 1 juli 2017?

 

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

Heeft u klanten die aan hun werknemer(s) een auto ter beschikking stellen met een verlaagde bijtelling van 14% of 20 %?

Op 1 juli zijn de voorwaarden voor het toepassen van de verlaagde bijtelling gewijzigd. Voor een ter beschikking gestelde auto met een datum 1e tenaamstelling (DET) vóór 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer is de bijtelling vanaf 1 juli 2017 mogelijk verhoogd naar 25%.

Wisseling eigenaar

Voor auto’s met een DET vóór 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer moet u nagaan of de auto van eigenaar is gewisseld op of na 1 juli 2012. Als dit het geval is, geldt de verlaagde bijtelling tot 1 juli 2017. Als de auto op of na 1 juli 2012 niet van eigenaar is gewisseld, geldt de verlaagde bijtelling tot en met 31 december 2018.

60-maandenregeling

Voor andere auto’s hoeft u niet na te gaan of de auto van eigenaar is gewisseld. Voor deze auto’s geldt de verlaagde bijtelling voor 60 maanden. De termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand na de maand waarin de DET valt. Na afloop van de termijn bepaalt u opnieuw de bijtelling volgens de normen die dan gelden. Is op dat moment geen verlaagde bijtelling van toepassing? Dan is de bijtelling 25% voor auto’s met een DET vóór 1 januari 2017.'

Volledige tekst:

Geldt de verlaagde bijtelling nog na 1 juli 2017?

Hebt u klanten die aan hun werknemer(s) een auto ter beschikking stellen met een verlaagde bijtelling van 14% of 20 %? Op 1 juli zijn de voorwaarden voor het toepassen van de verlaagde bijtelling gewijzigd.

Voor een ter beschikking gestelde auto met een datum 1e tenaamstelling (DET) vóór1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer is de bijtelling vanaf 1 juli 2017 mogelijk verhoogd naar 25%.

Wisseling eigenaarVoor auto’s met een DET vóór 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer moet u nagaan of de auto van eigenaar is gewisseld op of na 1 juli 2012. Als dit het geval is, geldt de verlaagde bijtelling tot1 juli 2017. Als de auto op of na 1 juli 2012 niet van eigenaar is gewisseld, geldt de verlaagde bijtelling tot en met 31 december 2018.

60-maandenregelingVoor andere auto’s hoeft u niet na te gaan of de auto van eigenaar is gewisseld. Voor deze auto’s geldt de verlaagde bijtelling voor 60 maanden. De termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand na de maand waarin de DET valt. Na afloop van de termijn bepaalt u opnieuw de bijtelling volgens de normen die dan gelden. Is op dat moment geen verlaagde bijtelling van toepassing? Dan is de bijtelling 25% voor auto’s met een DET vóór 1 januari 2017.

Bron: Forum Salaris

Check of de verlaagde bijtelling nog geldt

Is aan een werknemer een auto ter beschikking gesteld met een verlaagde bijtelling? En is de eerste periode van 60 maanden voorbij? Dan wordt de bijtelling voor deze auto mogelijk verhoogd naar 25%. Hierbij moet u letten op de datum 1e tenaamstelling (DET) en de hoogte van de CO2-uitstoot.

Vanaf 1 januari 2017 geldt dat na afloop van de 60-maandenperiode jaarlijks wordt getoetst of de auto tegen de dan geldende C02-grenzen opnieuw voor een verlaagde bijtelling in aanmerking komt.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Voorbeeld 1Auto met een DET van 1 augustus 2012 en een CO2-uitstoot van 100 gram per kilometer

Een werknemer heeft een auto ter beschikking waarvan de DET 1 augustus 2012 is. Het betreft een auto met 14% bijtelling. Tot wanneer geldt de verlaagde bijtelling?

AntwoordDe verlaagde bijtelling voor auto’s met een DET op of na 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer, geldt 60 maanden. De termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand na de maand waarin de DET valt. Voor bovenstaande auto start de termijn dus op 1 september 2012 en eindigt deze op 31 augustus 2017. Vanaf 1 september 2017 is de bijtelling 25%. Dit is de bijtelling zonder korting zoals op 31 december 2016 gold.

Let op!Het 22%-tarief dat de maximumbijtelling in 2017 is, geldt voor auto’s met een DET op of na 1 januari 2017.

Voorbeeld 2Auto met een DET van 3 januari 2012 en een CO2-uitstoot van 75 gram per kilometer

Een werknemer heeft een auto ter beschikking waarvan de DET 3 januari 2012 is. Het betreft een auto met 14% bijtelling. De auto is niet van eigenaar gewisseld. Tot wanneer geldt de verlaagde bijtelling?

AntwoordDe verlaagde bijtelling voor auto’s met een DET vóór 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer, geldt tot en met 31 december 2018 als de auto niet van eigenaar is gewisseld op of na 1 juli 2012. Vanaf 1 januari 2019 geldt er geen verlaagde bijtelling meer. De bijtelling wordt dan 25%.

Let op!Voor auto’s met een DET vóór 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer moet u nagaan of de auto van eigenaar is gewisseld op of na 1 juli 2012. Als dit het geval is, geldt de verlaagde bijtelling tot 1 juli 2017. Als de auto niet van eigenaar gewisseld is, geldt de verlaagde bijtelling tot 1 januari 2019.

Voor andere auto’s hoeft u niet na te gaan of de auto van eigenaar is gewisseld. Het bijtellingspercentage is gekoppeld aan het kentekenbewijs.

Voorbeeld 3Auto met een DET van 10 maart 2011 en een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer

Een werknemer heeft een auto ter beschikking waarvan de DET 10 maart 2011 is. Het betreft een auto met 0% bijtelling. Tot wanneer geldt de verlaagde bijtelling?

Antwoord De verlaagde bijtelling voor auto’s met een DET vóór 1 januari 2012 en een CO2-uitstoot 0 tot en met 50 gram per kilometer geldt tot 1 januari 2017. Vanaf 1 januari 2017 ontstaat geen nieuwe 60 maandenperiode, maar moet jaarlijks worden getoetst of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagde bijtelling in aanmerking komt. Deze auto met 0 gram/km uitstoot heeft in 2017 een bijtelling van 25% minus een korting van 18%, per saldo dus een bijtelling van 7%.

Voorbeeld 4 Auto met een DET van 20 april 2012 en een CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer

Een werknemer heeft een auto ter beschikking waarvan de DET 20 april 2012 is. Het betreft een auto met 0% bijtelling. Tot wanneer geldt de verlaagde bijtelling?

Antwoord Voor een auto met een CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer met een DET van 20 april 2012, geldt een bijtelling van 0% gedurende 60 maanden. De termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand na de maand waarin de DET valt. Voor bovenstaande auto start de termijn dus op 1 mei 2012 en eindigt deze op 30 april 2017. Vanaf 1 mei 2017 is de bijtelling 25%. Dit is de bijtelling zonder korting zoals op 31 december 2016 gold. In 2017 bestaat voor de auto met een CO-uitstoot van 50 gram/km geen recht op verlaging van de bijtelling.

 Meer informatie over deze regeling vindt u in Handboek Loonheffingen.