Gebruikelijk loon 2015

Nu het Belastingplan 2015 is aangenomen door de Eerste Kamer, zijn de wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling definitief. De doelmatigheidsmarge wordt vanaf 1 januari 2015 verlaagd van 30% naar 25%. In verband daarmee heeft de staatssecretaris aangekondigd dat alle lopende afspraken over het gebruikelijk loon vervallen als dat gebruikelijk loon hoger is dan € 44.000. Afspraken over een gebruikelijk loon dat hoger is dan € 44.000 mogen worden voortgezet, mits de feiten en omstandigheden in 2014 niet zijn gewijzigd en het loon met 75/70 wordt verhoogd.

Wat moet u nu doen?Bedraagt het gebruikelijk loon van uw cliënt € 44.000 of minder, dan hoeft u niets te doen. Bedraagt het gebruikelijk loon van uw cliënt meer dan € 44.000 en heeft u daarover een afspraak gemaakt met de Belastingdienst dan kunt de hierboven beschreven overgangsregeling toepassen. In alle andere gevallen zal het gebruikelijk loon getoetst moeten worden aan de nieuwe gebruikelijkloonregeling.