BTW schuld op uw balans en de BTW suppletie

De belastingdienst meldt in een persbericht van 10 juni 2015 het volgende. Sinds enkele jaren controleert de Belastingdienst intensiever op te weinig afgedragen BTW. Tot en met mei 2015 heeft de fiscus bij ruim honderdduizend ondernemers naheffingsaanslagen opgelegd voor circa 210 miljoen euro aan achterstallige BTW. Voor deze controle zoekt men aansluiting bij de ingediende balansen bij de aangiften IB winst en/of vennootschapsbelasting. Die bedragen stemt men vervolgens af met de over dat jaar ingediende aangiften BTW.

VDKB maakt voor haar relaties jaarlijks een aansluiting tussen de af te dragen BTW en de ingediende aangiften omzetbelasting. Er kunnen verschillen optreden door het jaar heen omdat niet aftrekbare BTW is teruggevraagd of omdat in het laatste tijdvak van het jaar de BTW correcties over het privé gebruik (auto zaak, e.d.) moeten worden aangegeven.

VDKB verzorgt in voorkomend geval een suppletie BTW die wij vervolgens eerst aan cliënten toesturen voor akkoord met het verzoek deze ondertekend te retourneren. De BTW suppletie wordt daarna door ons kantoor afgehandeld. Cliënt behoudt dus zelf de regie en de verantwoording over zijn/haar BTW suppletie.

Een suppletie BTW kan zowel een teruggaaf als een afdracht inhouden. In ieder geval kan een tijdige suppletie aangifte eventuele vervelende boeten en/of betaling van belastingrente voorkomen.