Bouwrente blijft aftrekbaar

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, is een drukbezet man. Met alle wijzigingen rondom de eigen woning is dat geen vreemde zaak. Zo heeft de Minister – naast andere zaken – de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij ingaat op een aantal onduidelijkheden op het gebied van de fiscale behandeling van de eigen woning. Met name is er aandacht voor de fiscale aftrek van bouwrente. Bouwrente is de rente die de koper aan de verkoper van een nieuwbouwwoning verschuldigd is over de tijdens de bouw vervallen termijnen. Voor zover die termijnen zijn vervallen vóór de koop van de woning is die rente niet aftrekbaar. Dat blijft zo. Maar de Staatssecretaris van Financiën heeft nu in een Besluit uitdrukkelijk goedgekeurd dat bouwrente die men is verschuldigd op de schuld aan de aannemer over de periode na het afsluiten van de koop-aannemingsovereenkomst tot het moment van de levering van de grond (en het vestigen van het hypotheekrecht) aftrekbaar blijft. Verder wordt deze bouwrente niet meegeteld voor de voor renteaftrek geldende maximale termijn van 30 jaar waarin de eigenwoningschuld volledig moet worden afgelost om in aanmerking te komen voor renteaftrek. Er zijn nog meer vragen rondom de renteaftrek bij de eigen woning. Het nu gepubliceerde besluit zal dan ook binnenkort vervangen worden door nadere wetgeving op dit punt.