Belastingrente per 1 april 2014 fors omhoog!

Voor het rentepercentage van de belastingrente gaat per 1 april 2014, ondanks serieuze bedenkingen bij verschillende Kamerfracties, een minimumpercentage gelden. Een kort overzicht van de stand van zaken voor de IB, LB en Vpb.

In de regeling voor belastingrente gaat het vooral om de vraag of de inspecteur al dan niet te laat is geweest bij het opleggen van een (voorlopige) aanslag. De renteperiode wordt dan ook beperkt als een voorlopige aanslag wordt vastgesteld overeenkomstig een ingediend verzoek dat voldoet aan de eisen van de inspecteur waaronder een speciaal door de inspecteur beschikbaar gesteld formulier.

Voor de inkomstenbelasting is de nieuwe regeling van toepassing op alle belastingjaren (heffingstijdvakken) vanaf 2012. Voor de vennootschapsbelasting geldt zij voor alle boekjaren die op of na 1 januari 2012 zijn begonnen. Voor het rentepercentage wordt voor vrijwel alle belastingen aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, waarbij per 1 april 2014 een minimum van 4% geldt, voor de Vpb wordt echter vanaf die datum uitgegaan van de wettelijke rente voor handelstransacties met als minimum 8% (tot 1 juli 2014 bedraagt de rente dus 8,25%).

Het is dan ook van groot belang dat u de hoogte van een voorlopige aanslag voor het komende jaar nauwkeurig vaststelt, want de te betalen rente achteraf is fors hoger dan de rente die u bij de bank ontvangt.