Belastingdienst maakt gebruikelijk loon medisch specialisten bekend


In een nieuwsbericht heeft de Belastingdienst de hoogte kenbaar gemaakt van het gebruikelijk loon bij medisch specialisten in loondienst bij hun eigen besloten vennootschap. In 2018 mag een gebruikelijk loon van € 130.950 worden gehanteerd.
Dit bedrag moet nog verhoogd worden met de eventueel voor eigen rekening genomen pensioenpremie. Het genoemde bedrag is gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten uit de cao Ziekenhuizen 2017-2019. Het gebruikelijk loon is vastgesteld op 75 procent van het in deze Arbeidsvoorwaardenregeling opgenomen salaris voor medisch specialisten.
Uiteraard kan het gebruikelijk loon ook lager worden vastgesteld. Daarvoor moeten echter wel bijzondere omstandigheden aangedragen kunnen worden.

Ons commentaar: 
Het gebruikelijk loon voor de DGA is in 2018 vastgesteld op tenminste € 45.000. Daar is de auto van de zaak overigens nog niet bij inbegrepen. Het gebruikelijk loon kan in een bepaalde branche veel hoger zijn, zie het salaris van de medisch specialist. Het is ook mogelijk dat een lager loon dat € 45.000 kan worden toegepast. VDKB, erkend RB kantoor, kan u daarbij adviseren.