Aangifte verhuurderheffing

Sinds 15 juli 2013 is het mogelijk om aangiften verhuurderheffing in te dienen. De verhuurderheffing is verschuldigd als iemand op 1 januari 2013 eigenaar was van meer dan tien huurwoningen met een maximale huurprijs van € 681,02. De aangifte moet uiterlijk 30 september 2013 zijn ingediend. Ook het verschuldigde bedrag moet uiterlijk 30 september 2013 zijn betaald. Verhuurders van meer dan tien woningen krijgen in beginsel een brief van de Belastingdienst waarin zij worden gewezen op de aangifte verhuurderheffing. Meer informatie is de vinden op de website van de Belastingdienst. De aangifte verhuurderheffing moet elektronisch worden ingediend.