Nieuws

KAMERDEBAT OVER WET DBA EN OPSCHORTING

Verslag Kamerdebat over de Wet DBA

De Tweede Kamer heeft op 29 juni 2017 overleg gevoerd met de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën over vier kabinet… Lees verder ›

Geldt de verlaagde bijtelling nog na 1 juli 2017?

 

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

Heeft u klanten die aan hun werknemer(s) een auto ter beschikking stellen met een verlaagde bijtelling v… Lees verder ›

Vrije bewijsleer BTW-privégebruik bij auto van de zaak

 

In de inkomstenbelasting geldt voor het bewijs van privégebruik auto van de zaak al de zogeheten vrije bewijsleer. Met zijn arresten van 21 april 2017 heeft d… Lees verder ›

Voor waardering kantoorgebouw geldt huurkapitalisatiemethode

Kan een gemeente aannemelijk maken dat de waardering van een onroerende zaak niet te hoog is? Dan geldt deze waarde. Slaagt de gemeente hierin niet en slaagt ook de eigenaar van de onroere… Lees verder ›

Het lage inkomensvoordeel: profijt voor de ondernemer!
Het lage-inkomensvoordeel: profiteer al in 2017

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) die… Lees verder ›

Fiscale eindejaarstips 2016

Eindejaarstips 2016

Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarsti… Lees verder ›

Auto van de zaak na Prinsjedag 2016

De meeste fiscale regelingen rondom de auto van de zaak zijn al bekend gemaakt in het wetsvoorstel Wet ui… Lees verder ›

Detailgegevens administratie hoeven niet altijd te worden bewaard

Hof Den Bosch, 20 augustus 2016

X drijft e… Lees verder ›

Werkruimte in verhuurde woning aftrekbaar

Werkruimte in gehuurde woning als ondernemingsvermogen geetiketteerd huurrecht en forfaitaire bijtelling wegens privegebruik

X verricht vanuit zijn eenmanszaak werkzaamhede… Lees verder ›

Oplossing pensioenklem voor het eigen beheer pensioen van de DGABericht Ministerie van Financiën
Bron-/zaaknummer:
2016-0000092244
Brondatum:
01-07-20… Lees verder ›

Regels voor publicatie van jaarrekeningen gewijzigd

Vanaf 1 juli 2016 wordt de mogelijkheid om jaarrekeningen op papier bij de Kamer van Koophandel aan te bieden voor publicatie beperkt. Vanaf die datum wordt digitale aanlevering via SBR geleidelijk… Lees verder ›

Besluit BTW vrijstelling voor (para) medische diensten

Het nieuwe BTW Besluit vrijstelling voor para-medische diensten is eindelijk gepubliceerd op 29 maart 2016. 

Los van de verruiming voor artsen is er een belangrijke do… Lees verder ›

Koepelvrijstelling BTW voor leden sociaal samenwerkingsverband


Diensten van een aantal (sociale) samenwerkingsverbanden aan hun leden zijn vrijgesteld van btw op grond van de zogeheten koepelvrijstelli… Lees verder ›

Vastgoedexploitant had geen bijzondere kennis

Uitponden van een pand is niet zomaar te belasten als resultaat overige werkzaamheden. Er is pas sprake van meer dan normaal actief vermogensbeheer als er sprake is van  'bijzondere ke… Lees verder ›

Welke catalogusprijs auto moet ik aanhouden?

Belastingsoort(en):Loonbelasting
Bron/Instantie: Uitspraak Rechtbank Gelderland
Uitspraak :17-11-2015
Lees verder ›

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) en de vastgoed BV

BOF en vastgoed-bv: de omstandighedencatalogus van de belastingdienst als (on)juiste beoordelingsmaatstaf?

De toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij … Lees verder ›

Belastingplan 2016

Samenvatting

Verlaging tweede en derde schijf en verlenging derde schijf Het tarief van de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting bedraagt in 2015 42%. Met … Lees verder ›

Het nieuwe ontslagrecht na 1 juli 2015

Het nieuwe ontslagrecht geldt bij ontslagprocedures die op of na 1 juli 2015 zijn gestart. De nieuwe regels gelden ook voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 aflopen.

<… Lees verder ›

Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding?

Vanaf 1 juli 2015 krijgt u bij ontslag een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat u 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als t… Lees verder ›

Hoe hoog wordt de transitievergoeding na 1 juli 2015?

De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren<… Lees verder ›

Versnelde verhoging van de AOW leeftijd

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd.

De AOW leeftijd gaat vanaf 2016 met drie maanden per jaar omhoog en vanaf 2018 met vier maanden per jaar om… Lees verder ›

BTW schuld op uw balans en de BTW suppletie
De belastingdienst meldt in een persbericht van 10 juni 2015 het volgende. Sinds enkele jaren controleert de Belastingdienst intensiever op te weinig afgedragen BTW. Tot en met mei 2015 heef… Lees verder ›

Rittenregistratie moet adressen bevatten

Een werknemer die een rittenregistratie bijhoudt om aan de bijtelling privégebruik auto te ontkomen, moet er wel voor zorgen dat deze aan de wettelijke eisen voldoet. En dat betekent… Lees verder ›

Beëindiging tijdelijke BTW verlaging van 6% in de bouw
De tijdelijke btw-verlaging voor de bouwbranche eindigt op 1 juli 2015. Nu het einde van de regeling nadert, is het belangrijk dat u hier bij het offreren en factureren rekening mee houdt.

U kunt&… Lees verder ›

Alternatief voor VAR gepresenteerd: gewijzigd voorstel Beschikking Geen Loonheffing (BGL)

Staatssecretaris Wiebes heeft op 20 april 2015 een alternatief gepresenteerd voor de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Hierdoor krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers meer vrijheid bij het sl… Lees verder ›

Kabinet pakt vermogensrendementsheffing aan

De gehate spaartaks gaat op de schop. Minister Dijsselbloem (Financiën) belooft op Prinsjesdag plannen te presenteren om de vermogensrendementsheffing aan te pakken, liet hij in Washington wet… Lees verder ›

Reisbesluit Binnen- en Buitenland

Dit besluit omvat het begrip loon versus vrije vergoedingen en verstrekkingen onder de nieuwe WKR regeling in relatie tot zakelijke dienstreizen van werknemers. Werkgevers mogen onderstaande vergoe… Lees verder ›

Gebruikelijk loon 2015

Nu het Belastingplan 2015 is aangenomen door de Eerste Kamer, zijn de wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling definitief. De doelmatigheidsmarge wordt vanaf 1 januari 2015 verlaagd van 30% naar … Lees verder ›

Tarieven erf en schenkbelasting 2015

 

Partners & kinderen  

Kleinkinderen  

Lees verder ›

Fiscale eenheid VPB over de grens mogelijk

In drie zaken bij Hof Amsterdam is beslist dat de Nederlandse regeling voor de fiscale eenheid in strijd is met de Europese vrijheid van vestiging. Een korte bespreking van deze zaken en de nieuwe … Lees verder ›

Naheffing van heffingskorting door de belastingdienst
Tussen de vijf en zes miljoen Nederlanders moeten rekening houden met een naheffing van de Belastingdienst of een lagere teruggave volgend jaar.          … Lees verder ›

Fiscale eindejaarstips 2014

Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips helpen u … Lees verder ›

VAR 2015 wordt Beschikking Geen Loonheffingen

De Beschikking geen loonheffing… Lees verder ›

Belastingplan 2015

Belastingplan 2015

Het pakket Belastingplan dat andere jaren soms uit vier of meer wetsvoorstellen bestond is dit jaar beperkt tot uitsluitend het wetsvoors… Lees verder ›

Scheidingscafe De Brabantse Wal


Op donderdag 18 september 2014 vindt het Scheidingscafe weer plaats.
Dit is een inloop- en informatieavond voor iedereen die in een (echt)scheiding
Lees verder ›

WKR verplicht voor alle werkgevers per 1 januari 2015

 

Wiebes heeft in een brief aan de Tweede Kamer aanpassingen op de Werkkostenregeling bekendgemaakt. Met een vijftal specifieke aanpassingen worden de eerdere … Lees verder ›

Wet Werk en Zekerheid aangenomen
De wet Werk en Zekerheid is op 10 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer.

De belangrijkste wijzigingen geven wij hieronder kort weer:

- Contracten voor bepaalde tijd … Lees verder ›

Hoop voor 30 % regeling
Een van de leuke dingen in het Nederlandse belastingrecht is de 30%-regeling. Op grond hiervan kunnen (kortgezegd) buitenlandse werknemers onder strikte voorwaarden een onbelaste vergoeding ontvangen,… Lees verder ›

Duidelijkheid over toepassing (forfaitaire) BTW correctie prive gebruik

Vanaf 1 juli 2011 wordt de btw bijtelling voor prive gebruik van een auto van de zaak anders berekend en kan worden gekozen voor forfaitaire bijtelling van in beginsel 2,7%. De nie… Lees verder ›

Zwartsparen loont niet
De inkeerregeling voor zwartspaarders in het algemeen geldt nog tot 1 juli van dit jaar. Wie daarna zwart vermogen opbiecht krijgt een boete van 30 procent, vanaf 1 juli volgend jaar is de boete 60 pr… Lees verder ›

Wanneer is er sprake van werkruimte eigen woning?

Om kantoorkosten te besparen beginnen veel startende ondernemers tegenwoordig vaak hun onderneming aan huis. Een meerderheid van de Nederlandse ondernemers werkt (deels) vanuit thuis. Zo telde Nede… Lees verder ›

Nieuwe wetgeving flexibele arbeidscontracten uitgesteld

 

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 18 februari 2014 besloten de wijziging van de zogenoemde 'ketenbepaling' met een jaar uit te stellen. Die wijziging houdt… Lees verder ›

Voortaan harde straffen voor bewust te laat betalen

Per 1 januari 2014 is ook het opzettelijk niet, gedeeltelijk of te laat betalen van aangiftebelasting strafbaar. Dit betekent dat de ondernemer die bijvoorbeeld zijn btw-aangifte of de aang… Lees verder ›

Belastingrente per 1 april 2014 fors omhoog!

Voor het rentepercentage van de belastingrente gaat per 1 april 2014, ondanks serieuze bedenkingen bij verschillende Kamerfracties, een minimumpercentage gelden. Een kort overzicht van de stand van… Lees verder ›

Woekerpolischecker.nl

Heeft u een spaar- of beleggingverzekering die u liever probeert te vergeten? Hoopt u dat dit geen woekerpolis is, maar weet u eigenlijk wel beter? Van der Kolk belastingadviseurs heeft sinds kort … Lees verder ›

Aanpassingen Belastingplan 2014

Vorige week is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het pakket Belastingplan 2014. Inmiddels zijn er nota’s naar aanleiding van de verslagen gepubliceerd, ook zijn er tweede nota’s v… Lees verder ›

Fiscale eindejaarstips 2013

Eindejaarstips 2013

Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar.… Lees verder ›

Belastingplan 2014 en fiscale wetsvoorstellen
Op dinsdag 17 september heeft de minister van Financiën het Belastingplan 2014 en de overige fiscale maatregelen 2014 gepubliceerd. Het Belastingplan staat vooral in het teken van het uitvoeren v… Lees verder ›

Stichting RBCG boekt succes in procedure BTW vrijstelling medische diensten
Met ingang van 1 januari is de BTW vrijstelling voor paramedische diensten aanzienlijk beperkt. De wetswijziging beperkt de toepassing van de vrijstelling tot diensten door beroepsbeoefenaren van een … Lees verder ›

Aangifte verhuurderheffing
Sinds 15 juli 2013 is het mogelijk om aangiften verhuurderheffing in te dienen. De verhuurderheffing is verschuldigd als iemand op 1 januari 2013 eigenaar was van meer dan tien huurwoningen met een ma… Lees verder ›

Willekeurige afschrijving tot 50%
Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken. Hierdoor kunnen ondernemers hun belastinga… Lees verder ›

Eindrapport Commissie Van Dijkhuizen gepresenteerd
In het rapport dat de Commissie Van Dijkhuizen maandag 17 juni aan staatssecretaris Weekers heeft gepresenteerd, adviseert de commissie een belastingstelsel met lagere tarieven met een hele lange eers… Lees verder ›

Bodemrecht
Normaal gesproken kunt u als u van iemand geld te goed hebt alleen verhaal nemen op spullen die eigendom zijn van uw schuldenaar. Dat lijkt logisch en dat is het ook. Maar toch komt de fiscus onder om… Lees verder ›

WKR: nu even niet!
De invoering van de nieuwe WKR (werkkostenregeling) begint wat weg te krijgen van een klucht. Door deze nieuwe en per 2011 ingevoerde regeling zou zonder veel administratieve problemen een vast percen… Lees verder ›

Nieuwe verplichte btw-verlegging
Om btw-fraude tegen te gaan kennen we in de omzetbelasting de zogeheten verleggingsregeling. Hierbij wordt het in rekening brengen van omzetbelasting verlegd van de leverancier naar de afnemer, die de… Lees verder ›

Bouwrente blijft aftrekbaar
De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, is een drukbezet man. Met alle wijzigingen rondom de eigen woning is dat geen vreemde zaak. Zo heeft de Minister – naast andere zaken – de… Lees verder ›

Besluit prijsgeven pensioenrechten DGA
Het door een DGA bij zijn eigen BV op te bouwen pensioen in eigen beheer was altijd een van de grote voordelen van de BV. Immers, fiscaal bezien pakte men wel de aftrekpost voor betaalde pensioenpremi… Lees verder ›